Decentralizācija visos līmeņos

Par decentralizciju (Maija):

Ja Tu vēlies tiešām dažus teikumus, tad tie varētu būt šādi argumenti:
1) no resursu viedokļa decentralizācija (ar noteikumu, ka nauda seko bērnam) nodrošinātu resursu optimizāciju, jo dotu iespēju racionāli ievērot katras skolas konkrēto specifiku (vienai tas būs dārgs darbaspēks un mazas investīcijas tehnoloģijās, otrai iespēja viendabīgu klasi normatīvi nedalīt grupās, vai tieši kādu dalīt, mākslīgi neveidot bezjēdzīgas formālas konstrukcijas, t.i., racionāli izmantot tos resursus, kas ir);
2) no skolu attīstības viedokļa decentralizācija pavērtu lielākas iespējas skolām meklēt tiešām progresīvus ceļus izglītībā, beidzot atsakoties no tā saucamajām „copy-paste” stratēģijām, kādas izglītības organizācijai paredz centralizēta izglītības sistēma un kas ir orientētas vienīgi uz atbilstību normatīviem, kas apriori ir vērsti uz esošas kārtības saglabāšanu nevis attīstību (es, protams, nedomāju, ka būtu jāgavilē haosam, kārtība priekšstatos ir neatsverama lieta, bet varbūt pietiktu ar definētiem izglītības standartiem, kurus arī derētu ik pa laikam tomēr pārskatīt; starp citu, varbūt tad arī tādiem mūsu latviešu bērniem, kas pēc latviešu standartiem neatbilst iespējai normāli iegūt pamatizglītību, jo nevar sekmīgi apgūt matemātiku, nebūs jābrauc uz Angliju mācīties, turklāt nevis tāpēc, ka tur būtu labāk, bet tādēļ, ka atbilstības principi ir citādi) ;
3) no izglītības sistēmas attīstības viedokļa - mana dziļākā pārliecība ir, ka būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmas sistēmā nevar ienest reformu ceļā. Reformas patiesībā stāvokli sistēmā no attīstības viedokļa bremzē, jo reālā cilvēku radošā enerģija tiek piesmieta un visas pūles tiek veltītas citu cilvēku viedokļu pieņemšanai.(Nav jau teikts, ka tie viedokļi ir slikti, bet mēs taču jau no bērnības zinām, cik ļoti mums gribas sakārtot istabu, ja kāds pamācošā tonī mums pastāsta, cik svarīgi ir, lai istaba būtu kārtīga. Aizsargrutīnas ir varena lieta!) Pārmaiņas ir transformāciju rezultāts, kas ir iekšējs process, un centralizēti tas nevar notikt.

Bet, ja vēlies nopietnāku izklāstu un pētījumu datus vai ārvalstu pieredzes pārskatu, es tādu varu sagatavot, bet tad man pie tā jāpiestrādā kādu laiku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License