Dažādi viedokļi

Šajā lapā tiek izvietoti dažādi citi viedokļi, ko izsaka cilvēki, kas nepieder pie iniciatīvas grupas.

Pilsoniskās savienības izglītības grupa
Kalētu pamatskolas viedoklis (atveras kā .doc fails) Dažas būtiskākās domas: 3,69 administrācijas slodzes aprēķins varētu būt nepareizs (Kalētos - 1 direktors + 0,5 vietnieks), princips 'nauda seko skolēnam uz skolu' varētu dažos gadījumos padarīt skolas budžetu vēl mazāku; esošo administrāciju nevar samazināt, jo tai ir ļoti daudz atskaišu un citu papīru jākārto; jau tagad viens grāmatvedis apkalpo vairākas skolas.
Salas pamatskolas aprēķinu piemērs (atveras kā .doc fails)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License