Stratēģija

Par Latvijas lauku skolām

Šī projekta mērķis ir Latvijas lauku skolu saglabāšana. Projekta iniciatīvas grupa uzskata, ka mazās lauku skolas ir iespējams saglabāt pat tad, ja finansējums izglītības sistēmai samazinās. Tomēr, lai to izdarītu, ir nepieciešams veikt vairākas korekcijas Latvijas vispārējās izglītības politikā. Projekta iniciatīvas grupa uzskata, ka Latvijas valstij ir pienākums nodrošināt, lai pamatskolēniem līdz skolai nebūtu jāmēro ceļš, kas ir ilgāks par 10 minūtēm, bet vidusskolēniem - par 15 minūtēm. To ir iespējams izdarīt gan pašreizējā, gan samazināta budžeta ietvaros.

Šajā lapā tiek veidota programma, kurā izklāstīts, kā to panākt1.

Problēma

Latvijas mazās lauku skolas ir apdraudētas.
IZM ir veikusi aprēķinus (skat. zemāk pievienotās saites), ka skola var pastāvēt, ja vidēji klasē ir vismaz 10 bērnu. Tomēr ir zināms, ka daudzās skolās bērnu skaits pirmajās klasēs ir 2-4 bērni. IZM oficiāli pauž, ka jāsaglabā sākumskolas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Tomēr paredzētā finansējuma apjoms ir pilnīgi nepietiekošs, tāpēc jau šobrīd pašvaldības apsver skolu slēgšanu.

Kāpēc lauku skolas būtu jāsaglabā?

Ir trīs objektīvi iemesli, kāpēc Latvijā ir jāsaglabā lauku skolas:

  1. Demogrāfiskie dati liecina, ka urbanizētā vidē dzimst mazāk bērnu nekā laukos. Tātad, iznīcinot lauku skolas un mazās apdzīvotās vietas, mēs jau iepriekš varam paredzēt, ka dzimstība Latvijā samazināsies vēl vairāk. Līdzšinējā prakse ir pierādījusi, ka, slēdzot skolu, apdzīvotā vieta pamazām izmirst.
  2. Izglītība ir viena no svarīgākajām funkcijām, kas valstij jānodrošina, tāpēc piekļuvi skolām nedrīkst padarīt vienīgi par lielpilsētu vai lielo apdzīvoto vietu prioritāti.
  3. Lielākā daļa dzīves prasmju un kultūras iezīmju tiek apgūta ārpus oficiālās izglītības skolās. Īpaši nozīmīga šīs neformālās izglītības vieta ir ģimenes. Tāpēc skolēnu koncentrēšana internātos (atraujot tos no mājām) ir nepieņemama. Svarīga ir skolas atrašanās tuvu bērnu dzīvesvietai, lai bērni varētu pavadīt pēc iespējas vairāk laika mājās - vērojot pieaugušos un mācoties dzīves prasmes. Vismaz 1.-6. klases līmenī jāsaglabā iespēja bērniem mācīties dzīvesvietas tuvumā.

Jauna izpratne par izglītības sistēmu

Visi mūsu priekšlikumi ir izveidoti, ņemot vērā, ka skolēnu skaits lauku skolās ir kritiski mazs, ar tendenci samazināties, un pilnīgi skaidri apzinoties, ka vienīgais ceļš, kā saglabāt lauku skolas, ir mainīt esošo izglītības sistēmu un pieņemt jaunus nosacījumus – gan kvalitatīva pedagoģiskā procesa nodrošināšanā, gan efektīvā finansējumā. Bieži vien situācija lauku skolās neko daudz neatšķiras no pilsētām, tāpēc daudzi no ieteikumiem attiecas uz visu Latvijas izglītības sistēmu kopumā.

Mēs aicinām izglītības profesionāļus piedalīties diskusijā un kopīgi veidot Latvijas mazo lauku skolu koncepciju. Mēs pieņemam, ka idejas un priekšlikumi var būt pretrunīgi, tomēr ir nepieciešama atklāta diskusija, lai demokrātiskā veidā risinātu šo Latvijai tik nozīmīgo jautājumu. Aicinām visus diskusiju lapā norādīt savu e-pastu un vārdu, lai nepieciešamības gadījumā varam sazināties!

Priekšlikumi/ saturs:

1. Pārvaldība lasīt šeit
2. Finansējums lasīt šeit
3. Pedagoģiskais process Lasīt šeit
4. Administratīvi teritoriālā reforma lasīt šeit

Saites:

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem izglītības iestāžu tīkla attīstībai (PowerPoint prezentācija)

Valdība atbalsta konkrētus priekšlikumus izglītības attīstībai un efektīvai skolu tīkla darbībai

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License